Ny information gällande det nya coronaviruset

Här finns uppdaterade rekommendationer med anknytning till det nya coronaviruset och covid-19 för dig som är patient på Centrum för reumatologi.

Läkemedel

Fortsätt ta dina läkemedel som vanligt. 

Undantaget är om du har behandling med immundämpande läkemedel. Får du tecken på förkylning eller annan luftvägsinfektion ska du göra uppehåll med de immundämpande läkemedlen. När du är frisk igen ska du börja ta även dina immundämpande läkemedel.

Svensk reumatologisk Förening har gjort en vägledning för hur patienter med reumatologisk sjukdom ska ta sina läkemedel med anledning av Covid-19. Läs vägledningen här >>

Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning

Är du lindrigt sjuk så stanna hemma och undvik att sprida smitta. Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.

Du som är över 70 år 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär att undvika folksamlingar som till exempel kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Har du en planerad infusionsbehandling kommer den att flyttas fram och du kommer bli kontaktad av personalen via telefon för vidare planering.

Om du har frågor om din behandling hos oss

Har du frågor om din sjukdom eller din behandling hos oss är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande via våra e-tjänster eller ring till oss.

Boka om besök till video eller telefon

Har du ett inbokat besök på mottagningen får du gärna boka om det till ett videomöte eller telefonbesök istället. Detta då vi måste prioritera akuta besök på mottagningen under en tid framöver.

Publicerad 2020-03-12

Senast ändrad 2020-03-27