DigiPrevent och PrecisionPrevent

Två studier för att identifiera personer som löper hög risk att få ledgångsreumatism, även kallat reumatoid artrit (RA). Samt att tidigt sätta in insatser för att förhindra eller behandla sjukdomen med precisionsmedicin.

Studiernas fullständiga namn är "DigiPrevent & PrecisionPrevent - Personalised Prevention and very early treatment of Rheumatoid Arthritis."

Syfte

Målet för båda projekten är att kunna förebygga och gå in med tidig behandling av reumatoid artrit (RA) med hjälp av så kallad precisionsmedicin.

Så går studien till

Personer inom Region Stockholm. som genom blodprov och kliniska symtom visar att de har en hög risk för att utveckla ledgångsreumatism (RA), följs upp på Centrum för reumatologi under 36 månader.

Om personen inte har insjuknat i RA inom 36 månader så avslutas individens deltagande i studien. Om individen får RA inom 36 månader så skrivs personen in på Centrum före reumatologi och följer därefter det normala patientflödet för personer som får sjukdomen.

Inblandade forskningskliniker

DigiPrevent studien är ett samarbete mellan Centrum för reumatologi inom Akademiskt specialistcentrum, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Leiden University Medical Center, Universitäts Klinikum Erlangen, Elsa Science, ReumaNederland, VGZ och Thermo Fisher Scientific.

PrecisionPrevent studien är ett samarbete mellan Centrum för reumatologi inom Akademiskt specialistcentrum, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Uppsala Universitet, Elsa Science, och Thermo Fisher Scientific.

Finansiering

Projekten finansieras genom svenska Vinnova (PrecisionPrevent projektet) och genom EIT (European Institute of Innovation and Technology) Health (DigiPrevent projektet).