PsABIOnd

Studiens syfte är att dokumentera användning och effekt av vissa läkemedel på psoriasisartrit.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är nu stängd. Vi tackar dig som velat vara med. 

PsABIOnd står för Assessment of Guselkumab (tremfya) and IL-17 Inhibitor Therapies in Patients with Psoriatic Arthritis in Routine Care Practise; A Prospective, Observational Cohort Study. 

Det här är en observationsstudie för patienter med psoriasisartrit, som ordinerats behandling med läkemedlet Tremfyra eller ett IL-17-blockerande läkemedel. Patienter med psoriasisartrit som ordinerats starta behandling med dessa läkemedel kan delta i studien. 

Syftet är att dokumentera användningen av läkemedlen i klinisk praxis. Vi kommer att undersöka effekt, effekthållbarhet och säkerhet, samt jämföra med andra biologiska läkemedel. 

Deltagarna följs under tre år och uppgifter hämtas från den medicinska journalen.

Studien genomförs av Centrum för reumatologi inom Akademiskt specialistcentrum. 

Ansvariga för studien

Vilija Oke, överläkare Centrum för reumatologi

Eva Waldheim, forskningssjuksköterska Centrum för reumatologi