PsABIOnd

Studiens syfte är att dokumentera användning och effekt av vissa läkemedel på psoriasisartrit.

PsABIOnd står för Assessment of Guselkumab (tremfya) and IL-17 Inhibitor Therapies in Patients with Psoriatic Arthritis in Routine Care Practise; A Prospective, Observational Cohort Study. 

Det här är en observationsstudie för patienter med psoriasisartrit, som ordinerats behandling med läkemedlet Tremfyra eller ett IL-17-blockerande läkemedel. Patienter med psoriasisartrit som ordinerats starta behandling med dessa läkemedel kan delta i studien. 

Syftet är att dokumentera användningen av läkemedlen i klinisk praxis. Vi kommer att undersöka effekt, effekthållbarhet och säkerhet, samt jämföra med andra biologiska läkemedel. 

Deltagarna följs under tre år och uppgifter hämtas från den medicinska journalen.

Studien genomförs av Centrum för reumatologi inom Akademiskt specialistcentrum. 

Vill du vara med?

Du som har psoriasisartrit och får behandling för den hos Centrum för reumatologi, samt har ordinerats något av läkemedlen ovan, kan vara med i studien. Du bidrar då till att öka kunskapen kring psoriasisartrit och behandling mot det. 

Anmälan 

Du som vill vara med i studien är välkommen att anmäla dig per telefon till någon av forskningssjuksköterskorna:

Eva Waldheim, telefon 08-12367657

Sofia Geschwind, telefon 08-12367678

Ansvariga för studien

Vilija Oke, överläkare Centrum för reumatologi

Eva Waldheim, forskningssjuksköterska Centrum för reumatologi