Vaccination vid behandling med Mabthera/Rixathon

Vad bör jag mer tänka på om jag önskar vaccinera mig och behandlas med Mabthera/Rixathon?

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Folkhälsomyndigheten och Svensk Reumatologisk förening rekommenderar att alla som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta extra doser vaccin mot covid-19.

Om du står på behandling med immunreglerande läkemedel (Mabthera/Rixathon) eller tar mer än 10 mg Prednisolon per dag ska du inte vaccinera dig med vaccin som innehåller ett levande smittämne eftersom du kan bli sjuk av vaccinet

Planerar du en resa till Afrika och din vaccinationsbyrå har gett dig råd om att du ska vaccinera dig mot gula febern så är detta tyvärr inte möjligt när du behandlas med Mabthera/Rixathon. Om du ändå önskar genomföra planerad resa finns möjlighet att få ett intyg ifrån din reumatolog som intygar varför du inte kunnat vaccinera dig mot gula febern.

Vaccin mot hepatit A och B, TBE (fästingvaccin) och stelkramp innehåller ett avdödat smittämne och du kan därför ta dem när du behandlas med Mabthera/Rixathon. Observera att du även här bör planera in vaccineringen tidigast sex månader efter din senaste behandling och fyra veckor innan nästa planerade behandling för att få effekt av vaccinet.

Om du önskar vaccinera dig med annat vaccin än de exempel som angivits ovan, ta gärna kontakt med en vaccinationsbyrå för rådgivning kring vilka vacciner som innehåller avdödat respektive levande smittämne.

Att tänka på innan du startar behandling med Mabthera/Rixathon

Vaccination mot lunginflammation (pneumokocker)

Om du planeras få behandling med Mabthera/Rixathon rekommenderar vi att du först vaccinerar dig mot lunginflammation. För att få ett fullgott skydd mot lunginflammation bör du vara vaccinerad med både Apexxnar och Pneumovax enligt nedan.

För att du ska få fullgod effekt av vaccinerna ska du vaccinera dig minst fyra veckor innan första behandlingen.

Med vilket intervall bör jag vaccinera mig?
Är du inte vaccinerad mot lunginflammation sedan tidigare ska du helst börja med Apexxnar och sedan efter åtta veckor kompletterar du med Pneumovax. Du kan då få första behandlingen med Mabthera/Rixathon fyra veckor efter att du fått Pneumovax.

Du kan även börja med att vaccinera dig med Pneumovax men då måste du vänta ett år innan du kan vaccinera dig med Apexxnar. Du kan då få första behandlingen med Mabthera/Rixathon fyra veckor efter att du tagit Pneumovax. Apexxnar ska då tas fyra veckor innan du får behandling nummer två.

Apexxnar och Pneumovax behöver oftast bara tas en gång i livet. I enstaka fall kan det behövas en påfyllning efter fem år, detta beslutas då av din läkare.

Vaccination mot influensa

Vid behandling med Mabthera/Rixathon rekommenderar vi att man även vaccinerar sig mot influensa.

Influensavaccinet är ett säsongsvaccin som normalt finns tillgängligt oktober-februari, under denna period brukar man som patient med immunreglerande behandling (Mabthera/Rixathon) få detta vaccin kostnadsfritt på Apotek/vårdcentraler/vaccinationsbyråer. Vaccin finns inte tillgängligt hos oss på mottagningen. Observera att det kommer ett nytt influensavaccin varje år och att man måste förnya vaccinationen varje år för att vara skyddad.

Även detta vaccin ska tas fyra veckor innan första behandlingen för att det ska ha fullgod effekt.

Har du redan startat behandling med Mabthera/Rixathon och önskar vaccinera dig mot lunginflammation/influensa?
Vid pågående behandling med Mabthera/Rixathon kan du fortfarande vaccinera dig mot lunginflammation/influensa. För att du ska få effekt av vaccinet/vaccinerna ska du vaccinera dig tidigast sex månader efter din senaste behandling och fyra veckor innan nästa planerade behandling.

Kontakta gärna mottagningen på 1177.se eller 08-123 676 50 om du har planer på att vaccinera dig och önskar att vi tar hänsyn till detta när vi planerar in tid för din nästa behandling.