COMPAss

Syftet med COMPAss-studien (Comorbidity in psoriatic arthritis) är att undersöka patienter med psoriasisartrit och eventuell förekomst av samsjuklighet, molekylära mekanismer bakom detta och patienters upplevelser.

Studien genomförs av Centrum för reumatologi och Karolinska Institutet.

Alla patienter på mottagningen med psoriasisartrit har möjlighet att delta i denna studie.

Om du deltar i studien innebär det att det vid dina besök görs en grundlig fysisk undersökning, provtagning (blod, saliv och ev hud) och att du får besvara frågeformulär om sin hälsa.

Anmälan till studien

Om du är intresserad av att delta kontaktar du forskningssjuksköterska Eva Waldheim, telefon 08-123 676 57

Ansvarig för studien

Vilija Oke, Överläkare Centrum för reumatologi