Blodprover

För att kontrollera att din läkemedelsbehandling fungerar bra behöver du lämna blodprover.

I början sker ofta provtagningen tätare och glesas sedan ut. Om du mår bra med dina läkemedel och har haft dem en längre tid tas oftast blodprover var sjätte månad.

Provtagningen gör på ett laboratorium eller provtagningscentral som är ansluten till antingen Karolinska Universitetslaboratoriet eller Unilabs. Remissen skickas elektroniskt och du behöver bara ta med din legitimation till provtagningen.

Provtagning

Här hittar du aktuell information om var och hur du kan lämna prover.

Gäller ej prov för covid-19