Vaccinationer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Här hittar du svar på några vanliga frågor kring vad som gäller vid inflammatorisk reumatisk sjukdom och behandling med antireumatiska läkemedel.

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Folkhälsomyndigheten och Svensk Reumatologisk förening rekommenderar att alla som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta extra doser vaccin mot covid-19.