Vaccinationer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Här hittar du svar på några vanliga frågor kring vad som gäller vid inflammatorisk reumatisk sjukdom och behandling med antireumatiska läkemedel.