Vaccinationer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Här hittar du svar på några vanliga frågor kring vad som gäller vid inflammatorisk reumatisk sjukdom och behandling med antireumatiska läkemedel.

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Du som får din antireumatiska behandling hos Centrum för reumatologi kommer att få erbjudande om en extra dos vaccin mot covid-19.