E-tjänster

Vi erbjuder flera e-tjänster för dig som är patient hos oss. Dessutom har vi andra webbaserade tjänster som vi har utvecklat tillsammans med patienter. Välkommen att använda dem.

Våra e-tjänster flyttar till Alltid öppet

Vi har påbörjat ett arbete med att successivt flytta våra nuvarande e-tjänster till Alltid öppet. Anledningen till förändringen är att vi vill göra det tydligare för dig som patient att veta hur du kan kontakta oss. 

Fördelen med e-tjänster är att du kan använda dem när du själv har tid. Vill du till exempel kontakta oss så kan det vara smidigare att skicka ett meddelande via en säker e-tjänst, än att vänta i telefonkö när det är många som ringer till oss. 

I förkylnings- och influensatider har e-tjänster också fördelen att bidra till minskad smittspridning. Ha du till exempel ett digitalt återbesök så behöver du ju inte åka till mottagningen. 

Webbtjänsterna är också till för att du själv ska kunna förbereda ditt besök på bästa sätt. Ofta kan du även välja ett digitalt återbesök eller att träffa oss i videomöte. 

Det digitala återbesöket

Tillsammans med patienter hos oss har vi inom Centrum för reumatologi utvecklat e-hälsotjänster och digitala verktyg som gör det möjligt för dig att sköta en del av dina kontakter med oss oavsett var du befinner dig någonstans. 

Det innebär bland annat att du har möjlighet att välja ett digitalt återbesök hos oss om det passar bättre för dig. 

De verktyg vi än så länge har utvecklat är: 

  • Patientens egen provhantering (PEP)
  • Patientens egen registrering (PER) i det nationella kvalitetsregistret SRQ
  • Webbformulär där du som patient kan svara på vissa frågor och även skriva in vad du vill ta upp vid ditt besök hos oss 
  • Vårdmöte via video eller telefon 
  • Hälsoplan som en del av din journal, som du kan komma åt via e-tjänsterna på 1177.se 

Längre ner på den här sidan kan du se en film om det digitala återbesöket. 

Elsa - app för sambandet mellan levnadsvanor och sjukdomsaktivitet

Just nu provar vi en helt ny applikation, Elsa, som är framtagen för dig som vill försöka förstå och se hur din livsstil eventuellt påverkar just din sjukdomsaktivitet.

I appen Elsa kan du logga dina levnadsvanor som till exempel fysisk aktivitet, samt dina sjukdomssymtom. Dina registreringar analyseras och sammanställs och du får en bättre förståelse för sambanden mellan dessa.

Elsa kommer till exempel kunna visa dig hur din livsstil och medicinering kan påverka din sjukdomsaktivitet, smärta och trötthet.

Elsa samskapas just nu av designer, utvecklare, forskare, vårdgivare och patienter, runt om i Sverige. Elsa är delvis finansierad av VINNOVA. 

Så här laddar du ned Elsa

Sök på "Elsa" + "reumatism" i iPhones app store eller Androids Google Play så hittar du henne. Eller gå in på följande sida https://elsa.science/ med din mobils webbläsare och använd direktlänken som finns på sidan.

Patientens egen provhantering - PEP 

Patientens Egen Provhantering, PEP, är en tjänst där du själv skapar dina provtagningsremisser och kan följa svaren via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Här kan du ladda ner en manual för att använda PEP (pdf)

Patientens egen registrering - PER 

Patientens egen registrering, PER, är en tjänst där du får svara på frågor om din hälsa inför ditt läkarbesök. Tillsammans med din läkare kan ni sedan göra en bedömning för fortsatt behandling.

Läs mer om PER på Svensk Reumatologis Kvalitetsregisters webbplats - srq.nu/per

Ont i lederna? Här kan du testa dig

Du som har besvär med lederna kan göra ett test för att se om dina symtom stämmer in på någon form av reumatisk ledsjukdom.

Gå till testet på reumatiskt.se/ontilederna

Ont i ryggen? Här kan du testa dig

Du som har ont i ryggen kan göra ett test för att se om dina symtom stämmer in på någon form av reumatisk sjukdom. 

Gå till testet på reumatiskt.se/ontiryggen

Här kan du se en film om det digitala återbesöket