För vårdgivare

Vi samverkar med primärvården och med andra vårdgivare för att våra patienter snabbt ska få diagnos och rätt behandling.

Vi vill öka kunskapen om artritsjukdomar inom Region Stockholm. Vi fokuserar på tidig diagnostik och behandling för patienter med artritsjukdomar och hur vi tillsammans med patienter och remittenter kan skapa nya arbetssätt.

Snabbare diagnos och rätt behandling

Genom ett ökat samarbete och tydligare dialog kan vi bidra till att mer kunskap tas fram och når patienter i fler kanaler. På det sättet kan vi komma i kontakt med patienter i ett tidigare skede, vilket möjliggör en snabbare diagnos och rätt behandling i ett tidigare skede. Ett nära samarbete sker med reumatologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Vi rekommenderar patienter att använda webbtjänster på 1177 för att förbereda sig bättre inför konsultationen i primärvård.

För dig som remittent

Du som vill remittera patient till oss hittar information särskilt om det på sidan För remittenter.