Om oss

Vi erbjuder vård till patienter med misstänkt inflammatorisk reumatisk sjukdom och patienter med känd reumatisk sjukdom.

Vårt uppdrag är att säkerställa tillgången på reumatologisk specialistvård samt att knyta forskning och utbildning närmare vården av patienter med tidiga ledbesvär.

Vi har även ett särskilt uppdrag i att utveckla och testa nya e-hälsolösningar och arbetssätt i nära samarbete med patienter.

Specialistvård och forskning tillsammans med patienten

Centrum för reumatologi är en akademisk specialistenhet som drivs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Universitetssjukhuset.

Hos oss integreras vården med forskning, utveckling, utbildning och innovation. Både vad gäller nya behandlingssätt och ny teknik.

Patientrådet

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt tillsammans med patientorganisationer. I vårt patientråd diskuteras frågor som till exempel bemötande, e-hälsotjänster och digitala verktyg, tillgänglighet, med mera. 

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi ska prioritera i många fall, samt lett till nya aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

Om Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter: 

  • Centrum för diabetes
  • Centrum för neurologi 
  • Centrum för obesitas
  • Centrum för reumatologi 

Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum.

Vi är en del av Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.