För dig som patient

Reumatiska sjukdomar orsakar inflammation i olika delar av kroppen. Sjukdomar med inflammation i leder, rygg, muskel- och senfästen kallas artritsjukdomar.

Fyra personer med munskydd

Munskydd vid besök

Vård och omsorg påverkas inte av de ändrade restriktionerna kring covid-19 som gäller från 29 september 2021. Alla patienter och medföljande ska fortfarande bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskyddet redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Barn under 16 år undantas.

Endast patienter - inga andra besökare

Folkhälsomyndigheten har angett att det fortfarande finns risk för spridning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Därför får bara du som har en tid bokad för vård och behandling komma till oss just nu. Endast om vården inte kan klaras mellan patient och vårdpersonal får en närstående vara med. 

Tack för din förståelse. 

Information med anledning av covid-19

I januari 2021 uppdaterade vi informationen med anledning av covid-19 för dig som är patient hos oss. 

Vi är en öppenvårdsmottagning som är specialiserade på artritsjukdomar, till exempel ledgångsreumatism, psoriasisartrit och ryggreumatiska sjukdomar.

Du som redan får behandling för din artrit är välkommen att vända dig till oss. Vi tar också emot dig som har gått igenom en utredning hos din läkare eller vårdcentral, vilken tyder på att du kan ha artritsjukdom. Hos oss får du då specialistbedömning av en reumatolog. 

Tidig bedömning och diagnostik

Vi vill ge dig som har misstänkt artrit möjlighet till tidig bedömning. Men också att du som redan har diagnosen artrit ska få vård och behandling utifrån dina behov. 

För att komma till oss behöver du remiss från läkare. Prata med din läkare om du har konstaterad eller misstänkt artritsjukdom, och är intresserad av att komma till oss.

Boka ledinjektion via Alltid öppet

Du som är patient hos oss kan boka tid för ledinjektion via Alltid öppet-appen. Det kan du göra vid tillfällig försämring i ett fåtal av dina leder som varat några dagar till veckor.

Kurator

Vår kurator erbjuder stöd för dig som är patient hos oss.

Bra att veta som patient

Vi har tagit fram en broschyr med bra information för dig som är ny som patient hos oss. 

E-tjänster

Vi erbjuder flera e-tjänster för dig som är patient hos oss. Dessutom har vi andra webbaserade tjänster som vi har utvecklat tillsammans med patienter.