För dig som patient

Reumatiska sjukdomar orsakar inflammation i olika delar av kroppen. Sjukdomar med inflammation i leder, rygg, muskel- och senfästen kallas artritsjukdomar.

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Folkhälsomyndigheten och Svensk Reumatologisk förening rekommenderar att alla som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta extra doser vaccin mot covid-19.

Fortfarande gäller munskydd vid besök

Sedan 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Men du behöver ändå bära munskydd när du kommer till oss. Anledningen är att hos oss finns många sköra patienter, som kan vara extra känsliga för infektioner. Det är bra att bära munskyddet redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Unga under 16 år undantas.

Information med anledning av covid-19

I januari 2021 uppdaterade vi informationen med anledning av covid-19 för dig som är patient hos oss. 

Vi är en öppenvårdsmottagning som är specialiserade på artritsjukdomar, till exempel ledgångsreumatism, psoriasisartrit och ryggreumatiska sjukdomar.

Du som redan får behandling för din artrit är välkommen att vända dig till oss. Vi tar också emot dig som har gått igenom en utredning hos din läkare eller vårdcentral, vilken tyder på att du kan ha artritsjukdom. Hos oss får du då specialistbedömning av en reumatolog. 

Tidig bedömning och diagnostik

Vi vill ge dig som har misstänkt artrit möjlighet till tidig bedömning. Men också att du som redan har diagnosen artrit ska få vård och behandling utifrån dina behov. 

För att komma till oss behöver du remiss från läkare. Prata med din läkare om du har konstaterad eller misstänkt artritsjukdom, och är intresserad av att komma till oss.

Boka ledinjektion via Alltid öppet

Du som är patient hos oss kan boka tid för ledinjektion via Alltid öppet-appen. Det kan du göra vid tillfällig försämring i ett fåtal av dina leder som varat några dagar till veckor.

Kurator

Vår kurator erbjuder stöd för dig som är patient hos oss.

Bra att veta som patient

Vi har tagit fram en broschyr med bra information för dig som är ny som patient hos oss. 

E-tjänster

Vi erbjuder flera e-tjänster för dig som är patient hos oss. Dessutom har vi andra webbaserade tjänster som vi har utvecklat tillsammans med patienter.