Digitala tjänster och e-hälsa utifrån ett personcentrerat perspektiv

Akademiskt specialistcentrum har fått i uppdrag att hålla en studentvald kurs för läkarstudenter med rubriken Digitala tjänster och e-hälsa utifrån ett personcentrerat perspektiv.

Det är första gången kursen ges och deltar gör 12 studenter från läkarprogramemt på Karolinska Institutet. De har alla valt den här kursen som sitt första alternativ.

Föreläsare vid kursen kommer både från Akademiskt specialistcentrum och från andra delar av vård och samhälle. Även patientföreträdare från olika intresseorganisationer kommer att föreläsa. 

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och det är institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet som är kursansvarig institution.

Kursansvariga

Sofia Ernestam, kursledare och verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum

Mini Ruiz, examinator och kursansvarig vid Karolinska Institutet