Digitala tjänster och e-hälsa utifrån ett personcentrerat perspektiv

Akademiskt specialistcentrum anordnade under våren 2020 den studentvalda kursen "Digitala tjänster och e-hälsa utifrån ett personcentrerat perspektiv" för läkarstudenter.

Det var första gången kursen gavs och 16 studenter från läkarprogrammet på Karolinska Institutet deltog.

Föreläsare vid kursen kom både från Akademiskt specialistcentrum och från andra delar av vård och samhälle. Även patientföreträdare från olika intresseorganisationer deltog genom att föreläsa och vara med i workshops.

Kursen kommer att hållas igen den 3 november – 2 december 2020.

Så tyckte förra terminens studenter

Några citat från vårterminens deltagare:

"Jätteduktiga föreläsare."

"Bra upplägg! Väldigt kul och givande med diskussion om vision 2025 och grupparbete om tjänstedesign!"

"En kurs i sitt slag på programmet, verkligen!"

"Utmaningar med förändring i form av IT-arkitektur, lagstiftning, ersättningsmodeller, integritet, samordning, med mera." 

Om kursen

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och det är institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet som är kursansvarig institution.

Kursansvariga

Sofia Ernestam, kursledare och verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum

Mini Ruiz, examinator och kursansvarig vid Karolinska Institutet