Kvalitetsindikatorer för vård vid reumatisk sjukdom

För att hela tiden förbättra den vård vi erbjuder dig som är patient hos oss på Centrum för reumatologi, arbetar vi med kvalitetsindikatorer. Det är ett sätt för oss att mäta hur bra vården fungerar.

Kvalitetsindikatorerna visas genom data från Svensk Reumatologis Kvalitetsregister. 

1. Antal patienter

Vid Centrum för reumatologi i Stockholm finns cirka 8 000 aktiva patienter. Av dem har 158 registrerat i kvalitetsregistret mellan 2023-07-01 och 2023-09-30. 

2. Registrerade uppföljningsbesök

Andel patienter med alla diagnoser som har ett registrerat uppföljningsbesök 2-6 månader efter behandlingsstart med ett första biologisk läkemedel eller DMARD med ordination. 

Centrum för reumatologi: 69,8 procent

Stockholm: 67,1 procent

Sverige: 68,3 procent

Registreringsperiod: 2022-12-01 till och med 2023 03-31.

3. Andel som registrerat i PER

Andel patientbesök oavsett diagnos som gjort PER (patientens egen registrering i kvalitetsregistret).

Centrum för reumatologi: 86 procent

Hela Sverige: 63,4 procent