Uppföljning

Vid första besöket får du en hälsoplan med planering för din behandling, provtagning och uppföljning.

I början sker uppföljningen oftast tätare. Är du och din läkare överens om att din behandling fungerar bra, räcker det om uppföljningen sker glesare, ofta vartannat år eller mer sällan. Din uppföljning kan göras av läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Registrera i PER

Som underlag till ditt återbesök används resultatet från Patientens egen registrering (PER). De finns i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, där du får svara på frågor om din hälsa.

Det är därför viktigt att du inför kontakten gör en registrering via www.srq.nu klicka på "Patient" och därefter "Logga in i PER." Du kan även att göra det när du är hos oss på mottagningen.

Olika möjligheter till uppföljning

Uppföljning av din sjukdom och behandling kan göras på flera sätt. Du bestämmer vilket sätt som passar dig bäst. 

Vi erbjuder uppföljning via:

  • Telefon
  • Videomöte via appen Alltid öppet
  • Besök hos oss på mottagningen
En patient och en vårdpersonal sitter vid ett bord och samtalar kring ett papper. Foto: Yanan Li

Kontakta alltid oss om:

  • Du får akuta besvär av din reumatiska sjukdom eller den försämras och det inte går över
  • Vid misstänkt biverkning av läkemedel för din reumatiska sjukdom
  • Du får en annan sjukdom som kan påverka din behandling av din reumatiska sjukdom
  • Du behöver förnya recept på dina läkemedel för din reumatiska sjukdom
  • Du behöver intyg eller rådgivning om din reumatiska sjukdom

Alltid öppet

”Alltid öppet” är Region Stockholms vårdapp. Du loggar in säkert med BankID och kan bland annat få rådgivning eller ha videomöte med din vårdgivare.