Risk RA

Du som har en för ledgångsreumatism vanlig antikropp, så kallad anti-CCP, i blodet men som inte har fått artritdiagnos erbjuds att delta i studien Risk RA.

Studien är en observationsstudie där vi följer deltagarna i tre år. Som deltagare ingår årsbesök med reumatologisk undersökning, ultraljud av leder, röntgen av händer och fötter, blodprover samt att besvara enkäter om livsstil och ledsmärta.

Anmälan till studien

Om du är intresserad av att delta i studien kan du kontakta Sofia, forskningssjuksköterska Centrum för reumatologi, telefon: 08-123 676 78

Ansvarig för studien

Aase Hensvold, läkare Centrum för reumatologi