DIVE

Studien vänder sig till dig som skall påbörja en behandling mot ledgångsreumatism eller som skall byta från en behandling till en annan behandling.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är nu stängd. Vi tackar dig som velat vara med. 

Vi vill undersöka om information om prognos och sjukdomsutveckling samt metoder för att förbättra hur behandlingen fungerar, tillsammans med livsstilsförändringar, kan ge en förbättrad funktion och ökad tilltro till förmåga att hantera sjukdomen. 

De som deltar i studien kommer att lottas. Några kommer att få tillgång till en applikation med information om prognos, behandlingsmetoder och tips på livsstilsförändringar. Kontrollgruppen får inte tillgång till appen. Uppföljning sker genom att deltagarna får svara på en enkät efter tre månader och ytterligare en efter sex månader.

Vi söker dig som skall påbörja en behandling mot ledgångsreumatism eller som skall byta från en behandling till en annan behandling.