Svensk Reumatologis Kvalitetsregisters biobank

Du som är patient hos oss kan bli tillfrågad om du vill lämna blodprov till Svensk Reumatologis Kvalitetsregisters biobank (SRQ:s biobank).

Rent praktiskt innebär det att du vid ett provtagningstillfälle lämnar fyra rör med blod. Provtagningen kan ske i samband med ditt besök på mottagningen eller vid ett annat tillfälle på en vårdcentral.

Blodproven används för att leta efter så kallade biomarkörer och gener som kan hjälpa till att förutsäga reumatisk sjukdom, prognos och behandlingsval i ett så tidigt skede som möjligt.

Läs mer om Svensk Reumatologis Kvalitetsregister och biobank på srq.nu