Neptunus-2

Forskningsstudie med syfte att undersöka effekt och säkerhet av ett nytt potentiellt kommande läkemedel för Sjögrens syndrom.

Studien är en placebokontrollerad läkemedelsstudie där substansen testas i två olika doser mot placebo. 

Så går studien till

Du som deltar i studien får antingen läkemedlet eller placebo i injektionsform varje månad under cirka ett år. Under studien gör du två screeningbesök och därefter cirka 14 uppföljningsbesök på Centrum för reumatologi.

Vid besöken kommer du lämna blod- och urinprover, fylla i frågeformulär och genomgå läkarundersökning.

Vill du vara med?

Vi söker dig med diagnos primär Sjögrens syndrom. Diagnosen ska vara ställd av reumatolog för senast 7 år sedan. Du behöver inte vara patient hos oss för att vara med i studien.

Du anmäler ditt intresse att vara med i studien genom att ringa någon av nedanstående:

Eva Waldheim, telefon 08-123 676 57

Sofia Geschwind, telefon 08-123 67678

Välkommen!