Neptunus-2

Forskningsstudie med syfte att undersöka effekt och säkerhet av ett nytt potentiellt kommande läkemedel för Sjögrens syndrom.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är nu stängd. Vi tackar dig som velat vara med. 

Studien är en placebokontrollerad läkemedelsstudie där substansen testas i två olika doser mot placebo. 

Så går studien till

Du som deltar i studien får antingen läkemedlet eller placebo i injektionsform varje månad under cirka ett år. Under studien gör du två screeningbesök och därefter cirka 14 uppföljningsbesök på Centrum för reumatologi.

Vid besöken kommer du lämna blod- och urinprover, fylla i frågeformulär och genomgå läkarundersökning.