För dig som är sjukskriven

Du som är patient hos oss och är sjukskriven kan få stöd av en rehabkoordinator. Rehabkoordinatorn vägleder dig under din sjukskrivning för att din rehabilitering ska bli så bra som möjligt.

Du kan få stöd av rehabkoordinatorn att samordna kontakten med din arbetsgivare och andra som är inblandade i din rehabilitering. Det kan också till exempel gälla Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Hur går det till?

Behöver du stöd av en rehabkoordinator är du välkommen att kontakta oss på mottagningen. Du kan också prata med din läkare eller annan vårdpersonal hos oss.

Rehabkoordinatorn kommer sedan att kalla dig till ett samtal. Där kartlägger ni tillsammans din situation och gör en plan för vilket stöd du behöver för att kunna börja arbeta igen. Du får individuell uppföljning utifrån dina behov, antingen via telefon eller besök på mottagningen.