Livsstil och levnadsvanor

Du som har ledgångsreumatism kan förbättra hur du mår genom att ha en sund livsstil.

Att anamma och bibehålla en sund och aktiv livsstil kan förbättra både din sjukdomsprognos och hur du svarar på den behandling du får. Även ditt psykiska mående förbättras om du lever sunt.

Vad du kan göra själv

Här är några exempel på vad du kan tänka på och göra själv för att må bra. 

Fysisk aktivitet

Du som har reumatisk sjukdom bör sträva efter att vara så fysiskt aktiv som möjligt. Det gäller oavsett din ålder, fysiska funktion eller din sjukdomsgrad. Det viktigaste är att du hittar en aktivitet eller träningsform som du trivs med och som passar din egen förmåga.

När du mår bra i dina leder rekommenderas träning som inkluderar kondition, styrka och rörlighet. Daglig rörlighetsträning är speciellt viktigt när en led är stel, öm och/eller svullen.

Det finns inga restriktioner för fysisk aktivitet, men om du märker att dina ledbesvär ökar i mer än 24 timmar efter träningen kan du behöva justera din träning. 

Tobak

Rökning ökar risken att insjukna i en reumatisk sjukdom, samt kan göra att sjukdomen blir allvarligare än om du inte hade rökt. Dessutom minskar rökning chansen för att din behandling ska få bra effekt. 

Sluta-röka-linjen finns för dig som vill ha stöd när du slutar med tobak. Läs mer på deras webbplats slutarokalinjen.se (länken öppnas i nytt fönster).

Alkohol

Flera läkemedel mot reumatisk sjukdom påverkar levern, vilket också alkohol gör. Därför är det viktigt att du är försiktig med alkohol och annat som påverkar levern. På så sätt skapar du bättre förutsättningar att din medicin ska fungera väl.

Vill du få stöd att förändra dina alkoholvanor, eller om du är närstående till någon som har alkoholproblem, kan du vända dig till din vårdcentral. Du är även välkommen att kontakta Beroendecentrum Stockholm eller ringa till Alkoholhjälpen. Läs mer på deras webbplatser: 

alkoholhjalpen.se

beroendecentrum.se

Mat

I dag rekommenderas du som lever med reumatisk sjukdom att äta en normal men hälsosam kost. Det finns inga vetenskapliga belägg för att några särskilda livsmedel skulle kunna förbättra eller förvärra reumatisk sjukdom. Däremot finns det forskning som tyder på att en så kallad medelhavskost kan vara bra för dina leder. 

Du som vill få hjälp

På Centrum för reumatologi arbetar fysioterapeuter, kurator och arbetsterapeut. Vårt mål är att träffa alla som är nya som patienter hos oss. Vi gör en bedömning av din funktion och pratar om vad du behöver för att kunna leva det liv du önskar.

Vi har inte tillgång till träningsanläggning men kan vid behov hjälpa dig med hänvisning till annan enhet som har det. Du behöver ingen remiss för att kontakta fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist i primärvården.

Här hittar du fysioterapeuter med specialistkompetens i reumatologi i Stockholms län

Du som är medlem i Reumatikerförbundet Stockholm kan också ansöka om varmbassängträning via dem: Reumatikerförbundet Stockholms distrikt

FaR - fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd, till exempel reumatiska sjukdomar. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Därför är det aldrig för sent att börja röra på sig.

Liv & hälsa

PÅ 1177.se finns mycket användbar information och många olika verktyg som kan hjälpa dig att ta små steg mot goda vanor och en mer hälsosam livsstil. Här kan du läsa om mat, rörelse, stress och sömn och hur det kan påverka din allmänna hälsa och din specifika sjukdom. 

Sundkurs

På Hjärt-Lungfondens webbplats hittar du vetenskaplig vägledning till en sundare livsstil. Samtliga rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och är sammanställda utifrån nationella och internationella riktlinjer.