Livsstil och levnadsvanors påverkan på din sjukdom och din behandling

Att en sund livsstil och sunda levnadsvanor kan förebygga uppkomst av vissa sjukdomar är i dag allmänt känt.

Det är också viktigt att veta att om man ändå, trots sunda levnadsvanor, drabbas av till exempel en reumatisk sjukdom, så kan man förbättra både sjukdomsprognos och hur man svarar på den behandling man får genom att anamma eller bibehålla en sund livsstil.

Det finns mycket hjälp att tillgå och här finner du några förslag på de hjälpmedel som finns idag. Utöver dessa förslag finns mycket annan hjälp att få, fråga din vårdgivare vid ditt besök eller via 1177 Vårdguiden.

Vi som arbetar som fysioterapeuter kan hjälpa dig med en bedömning av dina besvär, ta fram en individuellt anpassad träningsplan samt även skriva ut så kallad FAR - fysisk aktivitet på recept.

Här kan du få rehabilitering

Träning i varmbassäng eller yoga kan vara lämpliga träningsformer för personer med olika reumatiska sjukdomar. 

Vi har tyvärr ingen möjlighet till rehabilitering  här på Centrum för reumatologi, men det finns flera fysioterapeuter i Stockholm som är specialiserade på personer med reumatisk sjukdom. 

Här hittar du fysioterapeuter med specialistkompetens i reumatologi i Stockholms län. På den listan ser du även vilka som erbjuder bassängträning eller yoga. 

Du som är medlem i Reumatikerförbundet Stockholm kan också ansöka om varmbassängträning via dem: Reumatikerförbundet Stockholms distrikt

Sundkurs

Här hittar du vetenskaplig vägledning till en sundare livsstil. Samtliga rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och är sammanställda utifrån nationella och internationella riktlinjer. 

FaR - fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd, till exempel reumatiska sjukdomar. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Därför är det aldrig för sent att börja röra på sig.

tRAppen

En kostnadsfri mobilanpassad webbtjänst utvecklad för att hjälpa dig med inflammatoriska reumatiska sjukdomar att upprätthålla regelbunden motion och träning. 

1177 Vårdguiden tema hälsa

PÅ 1177.se finns mycket användbar information och många olika verktyg som kan hjälpa dig att ta små steg mot goda vanor och en mer hälsosam livsstil. Här kan du läsa om mat, rörelse, stress och sömn och hur det kan påverka din allmänna hälsa och din specifika sjukdom. 

Sluta-röka-linjen

Forskning visar att patienter med ledgångsreumatism som röker svarar signifikant sämre på behandling än icke-rökare. På sluta-röka-linjens webbsida finns väldigt mycket råd och stöd att få.