Kvinna får dropp, infusion

Välkommen till Centrum för reumatologi

Välkommen till Centrum för reumatologi

Vi erbjuder reumatologisk specialistvård inom Stockholms län. Till oss kommer du via remiss från din läkare.

Patientrådet

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt tillsammans med patientorganisationer. I vårt patientråd diskuteras frågor som till exempel bemötande, e-hälsotjänster och digitala verktyg, tillgänglighet, med mera. 

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi ska prioritera i många fall, samt lett till nya aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

En ritad bild som visar en person som får en idé. Illustration: AdobeStock

Har du en snilleblixt?

Har du förslag på hur vi kan förbättra vården eller annat hos oss, så att det blir bättre för dig? Eller du kanske gärna vill vara med och tycka till, men har inga särskilda idéer just nu? 

Alternativ till besök på plats

När din sjukdom är stabil och du märker bra resultat av din behandling har du möjlighet att välja att få din uppföljning via videolänk eller telefon. Ibland kan du få fylla i ett webbformulär om hur du mår, som en förberedelse till din uppföljning via video eller telefon. 

Boka ledinjektion via Alltid öppet

Du som är patient hos oss kan boka tid för ledinjektion via Alltid öppet-appen. Det kan du göra vid tillfällig försämring i ett fåtal av dina leder som varat några dagar till veckor.

Provtagning

Här hittar du aktuell information om var och hur du kan lämna prover.

Gäller ej prov för covid-19

Forskningsstudier

För att få mer kunskap om artritsjukdomar erbjuder vi patienter att vara med i forskningsstudier som vi genomför tillsammans med bland andra Karolinska Institutet.