Information om vaccin

Här hittar du som lever med reumatisk sjukdom information om vaccination och vad du bör tänka på inför det.

Den behandling du får för din reumatiska sjukdom ökar risken för dig att bli allvarligt sjuk i vissa infektionssjukdomar. Därför rekommenderas du att vaccinera dig mot dem. Det gäller till exempel covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation. 

Samtidigt kan en del vaccin vara olämpliga för dig som får behandling med läkemedel som påverkar ditt immunförsvar. 

Vissa vaccin bör du undvika

Du som behandlas med läkemedel som påverkar immunförsvaret ska inte vaccineras med så kallade levande försvagade vacciner. Exempel på sådana är vaccin mot:

 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • vattkoppor
 • tuberkulo,
 • tyfoidfeber (Vivotif)
 • gula febern 
 • Zostovax-vaccin mot bältros,

Om risken för smitta bedöms vara mycket stor (till exempel vid ett utbrott av sjukdomen eller inför en resa till ett område där sjukdomen finns) bör du prata med din behandlande läkare om en lämplig lösning.

De här vaccinen kan du ta

Inaktiverade (så kallade avdödade) vacciner går bra att ta vid behandling med läkemedel som påverkar immunförsvaret. Du behöver inte göra uppehåll med din reumatiska behandling.

Undantaget är du som får behandling med Rituximab (till exempel Rixaton) Har du pågående droppbehandling med Rituximab bör du vaccinera dig minst 4 veckor innan ditt dropp. Om du har fått dropp bör det gå minst 6 månader innan du vaccinerar dig.

Vaccin som i dagsläget är kostnadsfria för dig med reumatisk sjukdom:

 • Influensa: en dos varje år i november-februari.
 • Covid-19: minst tre doser i grundvaccination och därefter påfyllnadsdos årligen beroende på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Lunginflammation orsakad av bakterier (pneumokocker): det finns två olika typer av vaccin. När du ska ta dem beror på om eller när du fick senaste dosen.

Vaccin du betalar du själv för:

 • TBE (fästingburen hjärninflammation): rekommenderas om du vistas på oklippt gräs och allmänt i skogsmark i Sverige söder om Dalälven under mars-november.
 • Bältros (Shingrix-vaccin).
 • Stelkramp och difteri, ibland i kombination med kikhosta: Rekommenderas var 20:e år efter grundvaccinering som barn.
 • Gulsot (Hepatit A och B)
 • RS-virus: Folkhälsomyndigheten rekommenderar det till vissa riskgrupper från 60 år samt till alla över 75 år.

Kontakta din vårdcentral eller vaccinationscentral för att få vaccinationen. Det går bra att få flera vaccin samtidigt.

Att tänka på inför vaccinationen

Om du har en behandling med immunreglerande läkemedel så kan du fortfarande vaccinera dig mot lunginflammation och/eller säsongsinfluensa. Det bästa är om du tar vaccinet på en dag då du inte tar din immunreglerande behandling.

Vaccination mot andra sjukdomar, till exempel TBE, hepatit och HPV går också bra att ta. Däremot bör vaccination med levande vaccin (till exempel gula febern) undvikas. Fråga din vårdgivare om du är osäker. Du kan vända dig till din vårdcentral för vaccination.

Har du sjukdomen SLE behöver du kontakta din reumatologmottagning före vaccination eftersom individuell bedömning behöver göras.

Vid Mabthera-behandling ska vaccinationen tas minst fyra veckor före Mabthera-behandlingen.

Frågor?

Är det något du undrar kring vaccinationer och reumatisk sjukdom så är du som får din behandling hos oss på Centrum för reumatologi alltid välkommen att höra av dig till oss. 

Du kan också läsa mer under rubriken Frågor och svar om vaccinationer, se länk nedan. Eller ringa 1177 för frågor om reumatisk sjukdom och vaccin.

Skriv ut informationen

Här kan du ladda ner en pdf-version av information på den här sidan. Ta gärna med den när du ska vaccinera dig. 

Vaccination vid immunreglerande behandling (pdf - öppnas i ett nytt fönster)

Frågor och svar om vaccinationer

Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna om vaccinationer för dig med inflammatorisk reumatisk sjukdom. 

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Folkhälsomyndigheten och Svensk Reumatologisk förening rekommenderar att alla som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta extra doser vaccin mot covid-19.

Vaccination vid behandling med Mabthera/Rixathon

Vi har sammanställt en sida med information om vad du bör tänka på om du får behandling med Mabthera/Rixathon och ska vaccinera dig. 

Vaccination vid behandling med immunreglerande läkemedel

Vi har sammanställt en sida med information om vad du bör tänka på om du får immunreglerande behandling och ska vaccinera dig.