Information om vaccin

Du som har reumatisk sjukdom bör vaccinera dig mot säsongsinfluensa och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation. Här hittar du information om vad du bör tänka på inför dem och andra vaccinationer.

Vaccin mot covid-19

Du som behandlas med läkemedel mot reumatisk sjukdom kommer att kunna ta de vacciner mot covid-19 som är godkända i Sverige. 

Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177 Vårdguiden, och informationen där uppdateras löpande.

Om du har en behandling med immunreglerande läkemedel så kan du fortfarande vaccinera dig mot lunginflammation och/eller säsongsinfluensa. Det bästa är om du tar vaccinet på en dag då du inte tar din immunreglerande behandling.

Vaccination mot andra sjukdomar, till exempel TBE, hepatit och HPV går också bra att ta. Däremot bör vaccination med levande vaccin (till exempel gula febern) undvikas. Fråga din vårdgivare om du är osäker. Du kan vända dig till din vårdcentral för vaccination.

Har du sjukdomen SLE behöver du kontakta din reumatologmottagning före vaccination eftersom individuell bedömning behöver göras.

Vid Mabthera-behandling ska vaccinationen tas minst fyra veckor före Mabthera-behandlingen.

Vaccination mot influensa

Du som har reumatisk sjukdom tillhör riskgrupp för influensa. Därför rekommenderar vi dig att vaccinera dig mot säsongsinfluensa och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation.

Eftersom du är riskgrupp kan och bör du vaccinera dig tidigt och vaccinationen är gratis för dig. Du vaccinerar dig hos din vårdcentral under perioden 3 november-28 februari. 

Vaccination vid behandling med Mabthera/Rixathon

Vi har sammanställt en sida med information om vad du bör tänka på om du får behandling med Mabthera/Rixathon och ska vaccinera dig. 

Vaccination vid behandling med immunreglerande läkemedel

Vi har sammanställt en sida med information om vad du bör tänka på om du får immunreglerande behandling och ska vaccinera dig.