Information om vaccin

Du som har reumatisk sjukdom bör vaccinera dig mot säsongsinfluensa och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation. Här hittar du information om vad du bör tänka på inför dem och andra vaccinationer.

Om du har en behandling med immunreglerande läkemedel så kan du fortfarande vaccinera dig mot lunginflammation och/eller säsongsinfluensa. Det bästa är om du tar vaccinet på en dag då du inte tar din immunreglerande behandling.

Vaccination mot andra sjukdomar, till exempel TBE, hepatit och HPV går också bra att ta. Däremot bör vaccination med levande vaccin (till exempel gula febern) undvikas. Fråga din vårdgivare om du är osäker. Du kan vända dig till din vårdcentral för vaccination.

Har du sjukdomen SLE behöver du kontakta din reumatologmottagning före vaccination eftersom individuell bedömning behöver göras.

Vid Mabthera-behandling ska vaccinationen tas minst fyra veckor före Mabthera-behandlingen.

Vaccinlogga

Vaccination mot influensa och covid-19

Från 7 november kan du vaccinera dig mot säsongsinfluensa och covid-19. Du som tillhör en riskgrupp kan också vaccinera dig mot pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation.

Frågor och svar om vaccinationer

Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna om vaccinationer för dig med inflammatorisk reumatisk sjukdom. 

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Folkhälsomyndigheten och Svensk Reumatologisk förening rekommenderar att alla som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta extra doser vaccin mot covid-19.

Vaccination vid behandling med Mabthera/Rixathon

Vi har sammanställt en sida med information om vad du bör tänka på om du får behandling med Mabthera/Rixathon och ska vaccinera dig. 

Vaccination vid behandling med immunreglerande läkemedel

Vi har sammanställt en sida med information om vad du bör tänka på om du får immunreglerande behandling och ska vaccinera dig.