Prevent RA

I studien Prevent RA undersökte vi om bisfosfonatbehandling kan minska smärta och påverka risken för utveckling av ledgångsreumatism, också kallat reumatoid artrit, hos patienter.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är nu stängd. Vi tackar dig som velat vara med. 

Läkemedelsstudien var blindad vilket betyder att studiedeltagare lottas till dropp med studieläkemedel eller placebo.

För dig som deltar i studien ingår förutom ett tillfälle med dropp av studieläkemedel Aclasta eller placebo, det vill säga ingen verksam substans, även reumatologisk undersökning, ultraljud av leder, röntgen av händer och fötter, magnetröntgen hand, bentäthetsmätning och blodprover. Ni kommer även få besvara enkäter om livsstil och ledsmärta.

Under första året ingår det fem besök på mottagningen och år två är det ett besök.