Läkemedel

Här hittar du som är patient hos oss information som rör de läkemedel som du eventuellt kan få för din reumatiska sjukdom.

Läkemedel mot reumatoid artrit

De flesta som har reumatoid artrit (RA), även kallat ledgångsreumatism, behöver få behandling för att sjukdomen inte ska bli värre. En vanlig del i den behandlingen är läkemedel. 

Syftet med läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit (RA) är att dämpa inflammationen, lindra smärtan, ge ökad rörlighet och minska risken för framtida skador i lederna. 

Det finns flera olika läkemedel som används vid ledgångsreumatism:

  • Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID, dämpar inflammationen och smärtan.
  • Smärtstillande läkemedel lindrar smärtan.
  • Kortison är det snabbast verkande inflammationsdämpande läkemedlet.
  • Antireumatiska läkemedel, även kallade DMARD, motverkar inflammationen.
  • Biologiska läkemedel kan hjälpa om du inte får tillräcklig effekt av andra läkemedel.

Gör uppehåll med läkemedel när...

Gör uppehåll med ditt antireumatiska läkemedel (gäller ej kortison/Prednisolon) vid:

  • Infektioner som medför feber över 38 grader och/eller påverkat allmäntillstånd, tills du börjar känna förbättring.
  • Antibiotikabehandling, tills antibiotikakuren är avslutad och du mår bra igen.

Infusion

En del läkemedel kan ge bra effekt mot reumatisk sjukdom om du tar dem intravenöst, alltså direkt in i blodet. Det kan till exempel vara någon av de biologiska läkemedlen mot ledgångsreumatism. 

Därför har vi en särskild infusionsmottagning, där vi kan ge alla biologiska behandlingar som är godkända vid reumatiska artritsjukdomar. 

Läs mer om infusionsmottagningen 

Ledinjektion

Får du tillfällig försämring i några av dina leder kan du behöva få läkemedel injicerat i lederna. Det kan till exempel vara en viss sorts kortison. 

Ledinjektion kan hjälpa när du upplever försämring i ett fåtal leder, som har varat mellan några dagar upp till veckor. Du som är patient hos oss kan få komma till vår särskilda ledinjektionsmottagning och få ledinjektioner där. 

Läs mer om ledinjektionsmottagningen

Nya läkemedel ersätter Humira och Enbrel

Region Stockholm rekommenderar att du som tidigare behandlats med originalläkemedlen Humira (adalimumab) eller Enbrel (etanercept) ska byta till motsvarande biosimilarläkemedel, som är en kopia på originalläkemedlet. Detta då studier har visat att biosimilarer har samma effekt och bieffekter som det ursprungliga originalläkemedlet, men priset är betydligt lägre för biosimilarer. 

Läs mer om att nya läkemedel ersätter Humira och Enbrel och vad det innebär för dig