För dig som vill komma till oss

Har du reumatisk sjukdom och vill få behandling hos oss på Centrum för reumatologi, behöver du be din läkare att remittera dig till oss.

Du behöver alltså ha en reumatisk diagnos för att komma till oss. Har du det och din läkare bedömer att du behöver vård hos oss kan denne remittera dig. Remissen ska innehålla aktuell information om din sjukdom och behandling.

Har du problem med lederna men inte fått en reumatisk diagnos? Kontakta din vårdcentral för utredning. 

För dig som är ung

Vi har särskilda rutiner för dig som har reumatisk artritsjukdom (JIA, RA, Psoriasisartrit eller spondartrit) och skall flyttas över från barnreumatologisk mottagning till vuxenreumatologi.

I samarbete med barnreumatologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus erbjuder vi en genomarbetad och anpassad övergång till Centrum för reumatologi. Målet är att göra överflyttningen så bra som möjligt för dig som patient. 

Vi har även en särskild mottagning för nydebuterad sjukdom för dig som är 18- 25 år.