För dig som vill komma till oss

Har du reumatisk sjukdom och vill få behandling hos oss på Centrum för reumatologi, behöver du be din läkare att remittera dig till oss.

Vi tar emot remisser från vårdcentralen vid misstänkt eller konstaterad reumatisk sjukdom. Har du ledbesvär men inte fått en diagnos behöver du kontakta vårdcentralen för utredning, de kan sedan skicka remiss till oss.

För dig som är ung

Vi har särskilda rutiner för dig som har reumatisk artritsjukdom (JIA, RA, Psoriasisartrit eller spondartrit) och skall flyttas över från barnreumatologisk mottagning till vuxenreumatologi.

I samarbete med barnreumatologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus erbjuder vi en genomarbetad och anpassad övergång till Centrum för reumatologi. Målet är att göra överflyttningen så bra som möjligt för dig som patient. 

Vi har även en särskild mottagning för nydebuterad sjukdom för dig som är 18- 25 år.