Forskning och utveckling

För att utveckla vården och öka kunskapen om reumatisk sjukdom pågår olika studier och projekt hos oss.

Bland annat behöver vi lära oss mer om de tidiga fasernas symtom och möjlighet till tidig behandling.

Vi kommer också att fokusera på hur vi kan öka din kunskap om hur du, genom exempelvis olika e-hälsolösningar, kan vara en aktiv aktör i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Du som patient kan få erbjudande om att delta i något eller några av enhetens pågående studier och projekt. Det är naturligtvis helt frivilligt om du vill delta.