Necessity

Forskningsstudie med syfte att undersöka läkemedels effekt på Sjögrens syndrom.

Studien är en placebokontrollerad läkemedelsprövning där två olika läkemedelskombinationer testas mot varandra:

  1. Hydroxiklorokin (Plaquenil) + leflunomide
  2. Hydroxiklorokin (Plaquenil) + mycophenolat mofetil

Så går studien till

Läkemedlen är i tablettform och du tar dem dagligen under cirka sex månader. 

Du gör fem besök på hos oss på Centrum för reumatologi och vi kommer också ha kontakt via telefon vid två tillfällen. 

Du kommer regelbundet få lämna prover, fylla i hälsoenkäter och genomgå läkarundersökningar.

Vill du vara med? 

Vi söker dig med primär diagnos Sjögrens syndrom. Diagnosen ska ha ställts av en reumatolog. 

Du anmäler ditt intresse att vara med i studien genom att ringa Eva Waldheim på telefon 08-123 676 57. 

Välkommen!