Avgifter

Besök hos oss kostar 250 kronor per besök och omfattas av högkostnadsskyddet.

Nya avgifter från 1 april 2022

Från och med 1 april 2022 inför Region Stockholm en enhetstaxa för besök i vården. Då betalar du 250 kronor när du besöker en vårdcentral, närakut eller specialistmottagning. Du betalar samma avgift oavsett om du träffar en sjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal och oavsett vilken mottagning du går till.

Vid besök på akutsjukhusens akutmottagningar är avgiften fortfarande 400 kronor för vuxna 18-84 år. För barn är avgiften 120 kronor på de akutmottagningarna.

Om du inte kommer på ditt besök

Region Stockholm har en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök utan att ringa och boka av besöket. 

Intyg 

Du betalar inget extra för intyg till Försäkringskassan. Vissa andra intyg får du som patient betala för. 

Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskortet. 

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.