Avgifter

Besök hos oss kostar 250 kronor per besök och omfattas av högkostnadsskyddet.

Om du inte kommer på ditt besök

Region Stockholm har en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök utan att ringa och boka av besöket. Frikort gäller inte då. 

Intyg 

Du betalar inget extra för intyg till Försäkringskassan. Vissa andra intyg får du som patient betala för. 

Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.