Vaccination vid behandling med immunreglerande läkemedel

Vad bör jag mer tänka på om jag önskar vaccinera mig och behandlas med immunreglerande läkemedel?

Om du har en behandling med immunreglerande läkemedel eller tar mer än 10 mg Prednisolon per dag ska du inte vaccinera dig med vaccin som innehåller ett levande smittämne eftersom du kan bli sjuk av vaccinet.

Planerar du en resa till Afrika och din vaccinationsbyrå har gett dig råd om att du ska vaccinera dig mot gula febern så är detta tyvärr inte möjligt när du behandlas med immunreglerande läkemedel. Om du ändå önskar genomföra planerad resa finns möjlighet att få ett intyg ifrån din reumatolog som intygar varför du inte kunnat vaccinera dig mot gula febern.

Vaccin mot hepatit A och B, TBE (fästingvaccin) och stelkramp innehåller ett avdödat smittämne och du kan därför ta dem när du behandlas med immunreglerande läkemedel.

Om du önskar vaccinera dig med annat vaccin än de exempel som angivits ovan, ta gärna kontakt med en vaccinationsbyrå för rådgivning kring vilka vacciner som innehåller avdödat respektive levande smittämne.

Vaccination mot covid-19

Du kan vaccinera dig mot covid-19 när du behandlas med en immunreglerande behandling. För information om när du kan ta vaccinet när du har en pågående behandling, se vår informationssida om vaccination mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom (länk nedan).

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Folkhälsomyndigheten och Svensk Reumatologisk förening rekommenderar att alla som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta extra doser vaccin mot covid-19.

Läs mer om vaccination mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom (länken öppnas i det här fönstret).

Att tänka på innan du startar behandling med immunreglerande behandling

Vaccination mot lunginflammation (pneumokocker)

Om du planeras få immunreglerande behandling rekommenderar vi att du först vaccinerar dig mot lunginflammation. För att få ett fullgott skydd mot lunginflammation bör du vara vaccinerad med:

  • Apexxnar och Pneumovax enligt nedan.

Vi rekommenderar att man vaccinerar sig minst två veckor innan man startar med immunreglerande behandling.

Med vilket intervall bör jag vaccinera mig?

Är du inte vaccinerad mot lunginflammation sedan tidigare ska du helst börja med Apexxnar och sedan efter åtta veckor kompletterar du med Pneumovax. Du kan börja din immunreglerande behandling två veckor efter att du vaccinerat dig med Apexxnar.

Du kan även börja med att vaccinera dig med Pneumovax men då måste du vänta ett år innan du kan vaccinera dig med Apexxnar. Du kan börja din immunreglerande behandling två veckor efter att du vaccinerat dig med Pneumovax.

Apexxnar och Pneumovax behöver oftast bara tas en gång per livstid. I enstaka fall kan det behövas en påfyllning efter fem år, detta beslutas då av din läkare.

Vaccination mot influensa

Vid behandling med immunreglerande läkemedel rekommenderar vi att man även vaccinerar sig mot säsongsinfluensan.

Influensavaccinet är ett säsongsvaccin som normalt finns tillgängligt oktober-februari, under denna period brukar man som patient med immunreglerande behandling få detta vaccin kostnadsfritt på Apotek/vårdcentraler/vaccinationsbyråer. Vaccin finns inte tillgängligt hos oss på mottagningen. Observera att det kommer ett nytt influensavaccin varje år och att man måste förnya vaccinationen varje år för att vara skyddad.

Har du redan startat behandling med immunreglerande läkemedel och önskar vaccinera dig mot lunginflammation/influensa?

Vid pågående behandling med immunreglerande läkemedel kan du fortfarande vaccinera dig mot lunginflammation/influensa. Det bästa är om du tar vaccinet på en dag då du inte tar din immunreglerande behandling.

Kontakta gärna mottagningen på 1177.se eller 08-123 676 50 om du har planer på att vaccinera dig och har frågor kring när du kan ta vaccin.

Har du pågående droppbehandling (gäller ej Rixathon)?

Vår rekommendation är att du vaccinerar dig mitt emellan behandlingarna och att du avvaktar två veckor efter att du vaccinerat dig innan du får ny behandling.