June Boström kurator

"Att tillsammans med någon annan få en förändring som ger betydelse och som gör att en människa kan växa." Det är en av de saker som June Boström gillar mest med sitt jobb som kurator på Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum.

Hör June berätta mer om varför hon gillar sitt jobb i den här filmen. Du kan också läsa en utskriven version av vad som sägs.

En filmad intervju med June Boström som gillar sitt jobb som kurator på Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum.

June Boström gillar sitt jobb som kurator på Centrum för diabetes

"Att tillsammans med någon annan få en förändring som ger betydelse och som gör att en människa kan växa." Det är en av de saker som June Boström gillar mest med sitt jobb.

Hej! June heter jag. Jag arbetar här på Centrum för diabetes. Jag arbetar som socionom med grundutbildning i psykoterapi.

Vad i jobbet driver dig?
Att tillsammans med någon annan få en förändring som ger betydelse och som gör att en människa kan växa. Att jag är inte bara en sjukdom, delar av en person som kanske försvinner med en sjukdom. Att man på något sätt återuppfinner eller återupptäcker det, eller uppfinner nya sidor av sig själv.

Verkligheten är viktig. Jag kan aldrig hjälpa en patient att göra en förändring om vi inte utgår ifrån där livet händer och är.

Vad känner du att du ger patienterna?
Det kan vara krångligt när man måste gå ut i det civila samhället och försöka få saker och ting att fungera. Här känner jag att jag kan vara röst eller buffert.
I samtal tycker jag att det jag ger patienten är en möjlighet att bli sedd och bekräftad.

De får ett forum en plats där de utan prestation får möjlighet att säga precis som det är och hur det känns. För det är många gånger i livet där vi på något sätt gömmer undan det där för att det inte är kutym med det, det är inte accepterat.
Men här är det vad jag strävar efter i alla fall. Att ge dem en plats där de kan få se sig själv och berätta hur det är på riktigt.

Vad är det viktigaste du och dina kollegor bidrar med?
Ser och bekräftar från alla olika delar av kroppen. Som sagt, olika yrkeskategorier som fysioterapeut, dietist, läkare och mig själv då som socionom eller psykoterapi.

Ur alla vinklar och vrår i livet med sjukdomen, med maten, med motion. Det är ju den här livscirkeln. Det kan låta lite som att det är floskler med team och allt det där. Men får man det att funka, då vet man att det här funkar. Det här ska vi fortsätta med.

Vad känner du att patienten har lärt dig?
Oj! Mycket. En känsla av att livet är stort. Livet är mycket och att allt kan hända. Men också att vi har enorma resurser inom oss.

Jag har suttit i väldigt många samtal där man har hört att ”vi hade just gått i pension” eller ”vi hade just tänkt att… ” och sen händer något och då blir det inte av på grund av hälsan. Ta vara på livet om du kan. Livet finns och det ska levas.

Tack, June!