EIRA – Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för Reumatoid Artrit

Om du nyligen har fått diagnosen ledgångsreumatism kan du bli tillfrågad om du vill delta i EIRA-studien. I EIRA-studien, som utgår från Karolinska Institutet, undersöks varför människor drabbas av ledgångsreumatism.

Insamlad data från EIRA-studien har bland annat gett oss viktig kunskap om att rökning är en betydande riskfaktor för att utveckla ledgångsreumatism och att behandlingen kan påverkas negativt. Fortfarande finns dock många frågor kring sjukdomen.

För dig som önskar delta i studien innebär det att du i hemmet får fylla i ett frågeformulär om livsstil och miljö som sedan skickas i förfrankerat kuvert. Du får också lämna två rör med blod.

Läs gärna mer om studien på eirasweden.se