ProgreSS

Syftet med studien är att få mer kunskap om personer med antikroppar mot Ro/SSA och La/SSB men som inte har någon reumatologisk diagnos.

Så går studien till

Personer som vill delta följs med årliga besök under fyra år. Insamlad data jämförs med data från personer utan antikroppar eller reumatisk sjukdom.

Vid besöken ingår: 

  • blodprov
  • klinisk undersökning
  • ifyllande av frågeformulär om hälsa, levnadsvanor och miljöfaktorer.

Vill du vara med?

Till studien söker vi personer där det i blodprov har upptäckts autoantikroppar mot Ro/SSA eller La/SSB., men som inte har fått en reumatisk diagnos. Dessa  antikroppar förekommer vid en del reumatiska sjukdomar som till exempel Sjögrens syndrom. Även kontrollpersoner utan autoantikroppar sökes.

Om du är intresserad av att delta i studien kan du kontakta forskningssjuksköterskorna Eva Waldheim, telefon 08-123 676 57, eller Sofia Geschwind, telefon 08-123 676 78.