Kvinna med mobil och appen Alltid öppet

Våra e-tjänster flyttar till Alltid öppet

Vi har påbörjat ett arbete med att successivt att flytta våra nuvarande e-tjänster till Alltid öppet. Anledningen till förändringen är att vi vill göra det tydligare för dig som patient att veta hur du kan kontakta oss. 

Med tiden kommer alla våra e-tjänster finnas i Alltid öppet, med två undantag:

  • Journalen
  • Lämna synpunkter och klagomål

De två e-tjänsterna kan du även i fortsättningen nå via 1177.se. Våra övriga e-tjänster når du via Alltid öppet-appen eller på webbplatsen alltidoppet.regionstockholm.se (länken öppnas i nytt fönster).

Publicerad 2024-05-20