Vägledning för patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor bland personer med reumatiska sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel. Till exempel biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och metotrexat.

I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan patienter med reumatisk sjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl. Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats.

De immunsuppressiva läkemedlen utgör behandlingen av den reumatiska sjukdomen. När, eller om, du som patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov. Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av anti-reumatiska läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att kunna ge tydliga kunskaps-baserade råd.

Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken. Du kan också fortsätta som vanligt (det vill säga med lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling som ofta är:

  • Paracetamol (till exempel Alvedon och Panodil)
  • NSAID-preparat (till exempel Orudis, Naproxen, Brufen, Ibumetin)
  • Diklofenak eller Voltaren

Experimentera inte själv

Du kan ha läst eller hört i media att man kan behandla COVID-19 med läkemedel mot malaria vilket innebär behandling med Klorokinfosfat eller Plaquenil. All behandling av COVID-19 sköts via infektionsläkare och dessa läkemedel kan användas som experimentell behandling mot själva virusinfektionen.

Det finns i nuläget inget som talar för att de kan ges i förebyggande syfte. Står du på något av dessa läkemedel så fortsätt som vanligt med din medicinering enligt ordination.

Om du tror att du är smittad

Du som tror att du är smittad av det nya coronaviruset eller har fått sjukdomen COVID-19, läs i första hand informationen på 1177.se.

Har du allmänna frågor om COVID-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Blir du sjuk med feber och hosta, eller får svårt att andas, ring 1177.se. De kommer ge dig råd om hur du ska gå vidare. Berätta om din läkemedelsbehandling och om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor.

Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha COVID-19 bör du avbryta din biologiska behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion. Behandlingen kan återupptas när infektionen har läkt. Diskutera detta med din reumatolog. Om du använder kortison bör du fortsätta med detta om du inte får andra förhållningsorder från din reumatolog.

Stanna hemma om du är sjuk

För att inte sprida smitta vidare ska du inte komma till reumatologens mottagning eller avdelning om du har tecken på förkylning eller annan luftvägsinfektion.

För svensk reumatologisk förening 2020-03-27

Cecilia Carlens, ordförande

Inger Gjertsson, vetenskaplig sekreterare