Hantera sjukdomsrelaterad trötthet

Fatiguegrupp - En femveckors kurs för att lära sig hantera fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) i sin vardag.

Den här kursen är nu aktuell igen. Dock med anpassning i form av mindre grupper, avstånd och munskydd.

En kurs för dig som är vuxen och lider av trötthet till följd av din reumatiska sjukdom. Kursens mål är att du som deltagare ska få kunskap om sjukdomsrelaterad trötthet för att öka din beredskap att hantera dina dagliga aktiviteter.

Du får kunskap om energibesparing, användning av strategier, teknik, verktyg, ergonomi och kroppens mekanik ingår i kursen. Vi tar också upp hur du planerar och designar scheman för att hitta en balanserad livsstil.

I kursen ingår föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Mellan kursträffarna gör du hemuppgifter som hjälper dig att anpassa lärandet till din livssituation. 

Kursen hålls på Centrum för reumatologi och omfattar fem tillfällen om en och halv till två timmar. Som deltagare bör du planera att delta alla fem gånger samt göra hemuppgifter däremellan.

Även för dig som inte är patient hos oss

Kursen är tillgänglig även för dig som inte är patient hos Centrum för reumatologi, men som har en reumatisk artritsjukdom. Om den vårdgivare som du får din behandling hos inte erbjuder den här typen av kurs om kronisk trötthet, så kan du be dem skicka en remiss till oss. 

I remissen behöver tydligt framgå att den gäller deltagande i fatiguekurs. Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller per telefon. Var tydlig med att det är fatiguekursen du är intresserad av, så hamnar din fråga rätt.