Sofia Ernestam, verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum.

”Jag vill att ni säger mitt namn” – personcentrerad vård i sin essens

Mötet med ”Anna” från patientföreningen Unga reumatiker blev en milstolpe för Sofia Ernestam, reumatolog och verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

När verksamheten nyligen börjat sitt utvecklingsarbete visade man stolt upp sitt nya digitala verktyg, som vårdpersonalen tänkt ut och skruvat på i flera månader, för patienterna.

”Det här är väl bra, men inte alls vad vi vill ha”, var patientföreträdarens respons. ”Det viktiga för mig är helt andra saker. Som att ni säger mitt namn. Jag vill att ni säger ’Hej, Anna,’ när jag kommer”.

I SLSO-podden Utan spaning, ingen aning, beskriver Sofia Ernestam (bilden) hur det här blev startskottet för hela Akademiskt specialistcentrums framgångsrika arbete med att involvera patienterna i förbättringar av verksamheten.

”Det blev så väldigt tydligt, för alla oss som var med, att vi måste ha med patienterna väldigt mycket mer för att lyssna in – vad tänker de? Vad är det egentligen som är viktigt för dem? Innan vi drar i väg och tänker en massa själva. Att vi, genom att lyssna på dem, ofta hittar mycket bättre lösningar och också kan jobba effektivare,” säger Sofia Ernestam.

Specialistvård och forskning tillsammans med patienterna

I Akademiskt specialistcentrums uppdrag ingår att tillsammans med patienter utveckla nya arbetssätt och i mötet med ”Anna” blev det tydligt hur det borde göras. Nämligen i tätt samarbete mellan patienter och medarbetare i vården.

Hör Sofia Ernestam berätta om hur Akademiskt specialistcentrum arbetar med personcentrerad vård och hur dialogen med patientföreningarna ser ut i vardagen. Men också om kreativitet, nyfikenhet och rörelse. Om att våga pröva.

Lyssna på podden på SoundCloud här: Jag vill att ni säger mitt namn - personcentrerad vård i sin essens - soundcloud.com

Om Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter: Centrum för diabetes, Centrum för neurologi, Centrum för reumatologi och Centrum för obesitas. Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum.

Foto: Jessica Fremnell, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Publicerad 2023-10-05