Vidareutveckling av appen Alltid öppet fick pris för Årets implementation

Akademiskt specialistcentrums arbete med att vidareutveckla Alltid öppet-appen har fått Region Stockholms pris för Årets bästa implementation.

— Det känns extra bra att Region Stockholm vill uppmärksamma en utveckling som helt bygger på bra samverkan mellan patienter, vårdgivare och tekniska utvecklare, säger Anna Tisäter, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare inom eHälsa vid Akademiskt specialistcentrum.

Anna Tisäter tilldelades priset tillsammans Gabor Revay, som är objektledare IT för Alltid öppet-appen och ansvarig för Innovationsslussen inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Ur Region Stockholms motivering: ”I nära samarbete mellan patienter och vårdgivare har på kort tid flera smarta tjänster implementerats i appen Alltid öppet. Tjänsterna finns för att möta behov hos personer med kronisk sjukdom.”

De vidareutvecklade tjänster som särskilt nämns i sammanhanget är:

  • Möjlighet för patienter med reumatisk sjukdom att själva boka tid för ledinjektion 
  • Chatt med handledare vid Överviktscentrum 
  • Rådgivning om fotsår vid diabetes 

— Att patienter är med och utvecklar den digitala vården är avgörande för att vi ska kunna få till bra och användbara tjänster. På så sätt kan vi vara säkra på att patientnyttan hamnar i fokus för utvecklingen. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som är engagerade i det här arbetet, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum. 

Publicerad 2020-10-19