En tredje dos vaccin mot covid-19 till vissa patientgrupper

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat en tredje dos vaccin mot covid-19 till vissa patientgrupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra dos vaccin mot covid-19 till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom. Se Folkhälsomyndigheten

Svensk reumatologisk förening har bedömt att det rör sig om patienter med rituximab-behandling och ett fåtal patienter med immundämpande behandling vid reumatisk sjukdom som påverkar hjärta, lungor eller njurar. De patienter som berörs kommer att kontaktas av Centrum för reumatologi.

Publicerad 2021-09-17