Ny forskningsstudie om Sjögrens syndrom

Har du Sjögrens syndrom? Då kan du vara med i vår nya forskningsstudie, där vi undersöker ett nytt läkemedels effekter på Sjögrens syndrom.

Studien är en så kallad placebokontrollerad läkemedelsstudie där läkemedlet testas mot placebo (ett verkningslöst medel).

Så går studien till

Du som deltar i studien får antingen läkemedlet eller placebo i injektionsform varje månad under cirka ett år. Under studien gör du två screeningbesök och därefter cirka 14 uppföljningsbesök på Centrum för reumatologi.

Vid besöken kommer du lämna blod- och urinprover, fylla i frågeformulär och genomgå läkarundersökning.

Vill du vara med?

Vi söker dig med diagnos primär Sjögrens syndrom. Diagnosen ska vara ställd av reumatolog för senast 7 år sedan. Du behöver inte vara patient hos oss för att vara med i studien.

Du anmäler ditt intresse att vara med i studien genom att ringa Eva Waldheim på telefon 08-123 676 57.

Publicerad 2023-02-06