Kom till ditt inbokade besök

De flesta besök hos oss sker nu digitalt, men ibland kan vi behöva träffa dig här på mottagningen. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att du ska känna dig trygg när du kommer till oss.

Vi förstår att du kan känna dig tveksam att komma till oss eller andra vårdgivare nu under pandemin, men det är viktigt att du kommer på ditt bokade besök. Det har stor betydelse för att behandlingen du får hos oss ska bli bra.

Eftersom de flesta patientmöten numera sker digitalt, så är det få patienter som är hos oss. Vi har också begränsat besöken för andra än patienter. Alltså är det ganska få personer som vistas i våra lokaler just nu.

Dessutom har vi ett rymligt väntrum där du har stora möjligheter att hålla säkert avstånd till andra.

Alla medarbetare hos oss använder munskydd och visir i mötet med dig. Vi har också extra munskydd som du kan få och använda under besöket hos oss.

För dig som tillhör riskgrupp för covid-19 kan vi erbjuda dig sjukresa när du behöver besöka oss. Du åker då ensam som passagerare i bilen.

Publicerad 2021-01-18

Ny avgift för uteblivet besök

Från och med 1 september 2020 inför Region Stockholm en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök. Syftet med avgiften är att minska andelen uteblivna eller sent inställda besök och operationer.

Läs mer i den här nyheten: