Höjning av avgift för läkarbesök från 1 januari 2021

Region Stockholm har beslutat om nya avgifter från 1 januari 2021. Läkarbesök på specialistmottagning kommer då att kosta 400 kronor per besök.

Den nya avgiften för läkarbesök omfattas av högkostnadsskyddet. 

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.