Har du Sjögrens syndrom?

Då kan du vara med i vår nya forskningsstudie, där vi undersöker läkemedels effekter på Sjögrens syndrom.

Studien heter Necessity och kommer att jämföra två olika läkemedel. 

Så går studien till

Du tar läkemedlen, som är i tablettform, varje dag under cirka sex månader.

Du gör fem besök på hos oss på Centrum för reumatologi och vi kommer också ha kontakt via telefon vid två tillfällen.

Du kommer regelbundet få lämna prover, fylla i hälsoenkäter och genomgå läkarundersökningar. 

Vill du vara med?

Vi söker dig med primär diagnos Sjögrens syndrom. Diagnosen ska ha ställts av en reumatolog.

Du anmäler ditt intresse att vara med i studien genom att ringa Eva Waldheim på telefon 08-123 676 57.

Publicerad 2022-09-19