Person blir omplåstrad på överarmen efter att ha fått spruta

Extra dos vaccin mot covid-19

Du som tar läkemedel mot reumatisk sjukdom rekommenderas ta en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 under hösten 2022.

Alla personer som är 65 år eller äldre har tidigare rekommenderats att ta en ny dos vaccin mot covid-19 nu i höst. Nu kommer även rekommendationen att du som är 18-64 år och som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta en ny dos vaccin.

De flesta personer med reumatisk sjukdom har inte ökad risk att bli svårt sjuka i covid-19. Dock kan immunhämmande läkemedel göra att vaccinet mot covid-19 inte fungerar lika bra. 

För att vara säker på att du som får immunhämmande behandling har tillräckligt skydd mot covid-19, bör du därför ta en extra dos vaccin. 

Observera att det behöver ha gått minst fyra månader sedan du tog din senaste dos vaccin mot covid-19.

Har du varit sjuk i covid-19 kan du vänta fyra månader innan du tar din nya dos covid-vaccin. Dock kan du även även vaccinera dig så snart du har tillfrisknat från din covid-infektion.

Du behöver normalt sett inte göra uppehåll med dina läkemedel inför att du ska vaccinera dig mot covid-19. För dig som får behandling med läkemedlet Mabthera/Rixathon gäller särskilda restriktioner, se mer om det nedan. 

Ett SMS med erbjudande om vaccination mot covid-19 skickas ut från appen Alltid öppet. Det SMS:et går till alla som haft kontakt med Centrum för reumatologi under de senaste två åren.

Har din behandling hos oss avslutats kan du bortse från SMS:et med erbjudande om vaccination. Har du inte fått något erbjudande är du som är patient hos oss välkommen att ta kontakt med oss via Alltid öppet-appen eller e-tjänsterna på 1177.se. 

Särskilt intervall för Mabthera/Rixathon

För dig som får behandling med läkemedlet Mabthera/Rixathon, behöver det ha gått minst sex månader sedan du fick det läkemedlet, innan du kan ta den extra dosen vaccin mot covid-19.

Du som får den behandlingen är välkommen att kontakta oss på Centrum för reumatologi för rådgivning kring när du kan ta din extra dos.

Du som inte har Alltid öppet

Har du inte tillgång till Alltid öppet-appen kan du skicka ett meddelande till oss på Centrum för reumatologi via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där finns det en särskild ärendetyp för den extra dosen.

Har du inte tillgång till e-tjänsterna kan du ringa oss på telefon 08- 123 676 50.

Foto: Anna Molander, på uppdrag av Region Stockholm

Publicerad 2022-09-21

Senast ändrad 2022-09-28

Vaccin

Du som har reumatisk sjukdom bör vaccinera dig mot sjukdomar som till exempel covid-19, säsongsinfluensa och pneumokocker som kan orsaka lunginflammation. Vi har sammanställt information om vad du bör tänka på inför dem och andra vaccinationer.

Extra dos vaccin mot covid-19 för dig med reumatisk sjukdom

Folkhälsomyndigheten och Svensk Reumatologisk förening rekommenderar att alla som tar immunhämmande läkemedel mot reumatisk sjukdom ska ta extra doser vaccin mot covid-19.