Riskerar mitt barn att få min reumatiska sjukdom?

Här kan du läsa vad Karin Hellgren, överläkare i reumatologi, svarar på den frågan. Vill du hellre se filmen kan du göra det längre ner på den här sidan.

Jag heter Karin Hellgren och är överläkare i reumatologi.

Riskerar mitt barn att få min reumatiska sjukdom?

Det här är en ganska svår fråga att besvara rent konkret. Genetiska faktorer eller ärftlighet har ju betydelse när det gäller risken att utveckla reumatisk sjukdom. Ärftligheten är också olika stor beroende på vilken diagnos du har.

Men för att utveckla en reumatisk sjukdom krävs ofta mer än ärftlighet. Även faktorer i ditt immunförsvar eller miljöfaktorer, till exempel rökning, spelar roll.

Så risken att ditt barn så att säga rakt av ärver din sjukdom, den är mycket liten. Så liten att det inte bör vara något som förhindrar att du bildar familj om det är något du önskar.

Vill du veta mer? Prata med din reumatolog. Du kan också läsa mer på reumatologicentrum.se.

Här kan du titta på filmen

Karin Hellgren, överläkare vid Centrum för reumatologi, förklarar risken för att ett barn till någon med reumatisk sjukdom själv utvecklar reumatisk sjukdom.

Riskerar mitt barn att få min reumatiska sjukdom?

Användning av filmerna

Alla filmerna ägs av Akademiskt specialistcentrum och ligger öppet så att vem som helst kan titta på dem här på webbplatsen. Däremot får filmerna inte laddas ner och användas på annan plats utan tillstånd från oss.