Påverkar min reumatiska sjukdom mina möjligheter att bli gravid?

Här kan du läsa vad Karin Hellgren, överläkare i reumatologi, svarar på den frågan. Vill du hellre se filmen kan du göra det längre ner på den här sidan.

Jag heter Karin Hellgren och är överläkare i reumatologi.

Påverkar min sjukdom mina möjligheter att bli gravid, det vill säga hur påverkas min fertilitet?

Det övergripande svaret på den frågan är faktiskt nej. Att ha en reumatisk sjukdom innebär inte att du automatiskt har en sämre fertilitet. Men det finns undantag.

Vad vi vet från studier är dock att hos kvinnor som har ledgångsreumatism eller SLE så verkar de föda lite färre barn jämfört med kvinnor i allmän befolkning. Det verkar också som det tar lite längre tid för dem att bli gravida.

Sedan så finns det vissa situationer där det är svårare att bli gravid om man har en reumatisk sjukdom. Till exempel verkar det som att om sjukdomen är väldigt aktiv så är det svårare. Det är inte så konstigt att tänka sig för om du går runt med väldigt mycket smärta och mycket inflammation i kroppen, ja då prioriterar kroppen helt enkelt inte att bli gravid just då.

Det finns också vissa mediciner som kan påverka fertiliteten. Ett exempel är vanliga antiinflammatoriska värkmediciner, till exempel då Ipren och Voltaren. Om du som kvinna står på dem regelbundet under en längre tid så kan det göra att det är svårare att bli med barn.

Det kan ju också finnas andra orsaker till svårighet att bli gravid. Till exempel kanske du som kvinna väljer bort eller väljer att få färre barn på grund av oro för att inte orka med en graviditet. Det kan ju också vara så att sex innebär en svårighet, mycket smärtproblematik.

När det gäller de här aspekterna så skulle jag vilja be dig att våga fråga och prata med din läkare eller sjuksköterska om de här sakerna.

Vill du veta mer? Prata med din reumatolog.

Här kan du titta på filmen

Karin Hellgren, överläkare vid Centrum för reumatologi, berättar om möjligheterna att bli gravid för den som lever med en reumatisk sjukdom.

Påverkar min reumatiska sjukdom mina möjligheter att bli gravid?

Användning av filmerna

Alla filmerna ägs av Akademiskt specialistcentrum och ligger öppet så att vem som helst kan titta på dem här på webbplatsen. Däremot får filmerna inte laddas ner och användas på annan plats utan tillstånd från oss.