Kommer min sjukdom att förvärras, alltså bli mer aktiv, om eller när jag blir gravid?

Här kan du läsa vad Karin Hellgren, överläkare i reumatologi, svarar på den frågan. Vill du hellre se filmen kan du göra det längre ner på den här sidan.

Jag heter Karin Hellgren och är överläkare i reumatologi.

Kommer min sjukdom förvärras, alltså bli mer aktiv, om eller när jag blir gravid?

Huruvida du har en ökad risk att bli sämre i din sjukdom under din graviditet, det beror på vilken reumatisk diagnos du har. För kvinnor med ledgångsreumatism är det faktiskt så att ungefär 50 procent i stället blir bättre under graviditeten, medan det för andra inflammatoriska ledsjukdomar, till exempel psoriasisartrit och ankyloserande spondylit, det vi kallar ryggreumatism, så finns det inget tydligt mönster åt någotdera håll.

Däremot så visar studier att det finns en ökad risk för skov, eller då att du blir sämre i din sjukdom, tiden efter förlossningen. Ungefär en till tre månader efter att du har fött barn.

Om du i stället har SLE då finns det faktiskt en något ökad risk för försämring under graviditeten. Men den är väldigt liten om du har en lugn och välkontrollerad sjukdom när du går in i graviditeten.

Det gäller egentligen oavsett reumatisk diagnos, att om du som kvinna har en lugn sjukdom när du startar upp din graviditet så är sannolikheten mycket högre att den förblir lugn genom hela graviditeten.

Vill du veta mer? Prata med din reumatolog. Du kan också läsa mer på reumatologicentrum.se.

Här kan du titta på filmen

Karin Hellgren, överläkare vid Centrum för reumatologi, svara på frågan om graviditet kan förvärra tillståndet för den som lever med reumatisk sjukdom.

Kommer min reumatiska sjukdom förvärras och bli mer aktiv om eller när jag blir gravid?

Användning av filmerna

Alla filmerna ägs av Akademiskt specialistcentrum och ligger öppet så att vem som helst kan titta på dem här på webbplatsen. Däremot får filmerna inte laddas ner och användas på annan plats utan tillstånd från oss.