Kommer jag orka att ta hand om mitt barn efter förlossningen?

Här kan du läsa vad Karin Hellgren, överläkare i reumatologi, svarar på den frågan. Vill du hellre se filmen kan du göra det längre ner på den här sidan.

Jag heter Karin Hellgren och är överläkare i reumatologi.

Kommer jag orka att ta hand om mitt barn efter förlossningen?

Det här är en fråga jag ofta får, inte bara från kvinnor utan också från män med reumatisk sjukdom. Att bli förälder är ju omvälvande i de allra flesta människors liv. Om man då dessutom har en sjukdom som kanske tidvis påverkar ens vardag i form av smärta eller nedsatt rörlighet så är det inte så konstigt att de här funderingarna kommer.

Här finns det två aspekter jag skulle vilja lyfta. Det ena är att det är viktigt att vara väl behandlad även tiden efter förlossningen. Inte minst eftersom vi vet att det finns en liten ökad risk då att sjukdomen försämras.

Ibland, även fast det är sällan, kan du behöva avstå från att amma. Eller amma under en kortare tid än du egentligen hade tänkt, för att vi ska kunna medicinera dig optimalt för din sjukdom.

Om det skulle bli så, tänk då på att det finns bra alternativ till amning. Tänk också på att det är viktigt att du mår bra under den här tiden som nybliven mamma. Inte bara för din egen skull, utan också för barnets och din eventuella partners skull.

Det andra är att våga be om hjälp, och det gäller både män och kvinnor. Då menar jag att be om stöd och hjälp från oss i sjukvården. Till exempel kan våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter ge bra tips hur du bäst kan hitta bra amningspositioner och lyfta och bära barnet så att det belastar kroppen så lite som möjligt.

Men det andra är också att be din omgivning om hjälp och stöd, till exempel när det gäller moment som du har svårt att göra själv.

Vill du veta mer? Prata med din reumatolog. Du kan också läsa mer på reumatologicentrum.se.

Här kan du titta på filmen

Karin Hellgren, överläkare vid Centrum för reumatologi, svara på frågan om man som nybliven förälder med reumatisk sjukdom kommer att orka ta hand om sitt nyfödda barn.

Kommer jag att orka ta hand om mitt barn efter förlossningen?

Användning av filmerna

Alla filmerna ägs av Akademiskt specialistcentrum och ligger öppet så att vem som helst kan titta på dem här på webbplatsen. Däremot får filmerna inte laddas ner och användas på annan plats utan tillstånd från oss.