Finns det risker för mitt nyfödda barn på grund av min reumatiska sjukdom?

Här kan du läsa vad Karin Hellgren, överläkare i reumatologi, svarar på den frågan. Vill du hellre se filmen kan du göra det längre ner på den här sidan.

Jag heter Karin Hellgren och är överläkare i reumatologi.

Finns det risker för mitt nyfödda barn på grund av min reumatiska sjukdom?

Det beror på vilken reumatisk diagnos du har. Om du till exempel som kvinna har en kronisk inflammatorisk ledsjukdom, det vill säga ledgångsreumatism med psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit, det vill säga ryggreumatism.

Ja då har du ungefär en och en halv till två gånger ökad risk jämfört med kvinnor i allmänhet att föda för tidigt, att föda barn som är små för tiden i graviditeten, eller att förlösas med kejsarsnitt. Men den överrisken ligger framför allt hos de kvinnor som har en aktiv sjukdom under graviditeten.

Om du i stället har en inflammatorisk systemsjukdom, det vill säga till exempel SLE, inflammatorisk myosit eller systemisk skleros, då är risken ungefär tre till fyra gånger ökad när det gäller att föda för tidigt, att föda barn då lätta för tiden eller att drabbas av havandeskapsförgiftning under graviditeten. Men åter igen, risken är framför allt ökad hos dem som har en aktiv sjukdom.

Vill du veta mer? Prata med din reumatolog. Du kan också läsa mer på reumatologicentrum.se.

Här kan du titta på filmen

Karin Hellgren, överläkare vid Centrum för reumatologi, svara på frågan om det finns risker för det nyfödda barnet till någon som lever med reumatisk sjukdom.

Finns det risker för mitt nyfödda barn på grund av min reumatiska sjukdom?

Användning av filmerna

Alla filmerna ägs av Akademiskt specialistcentrum och ligger öppet så att vem som helst kan titta på dem här på webbplatsen. Däremot får filmerna inte laddas ner och användas på annan plats utan tillstånd från oss.