Din vård hos oss

Så här stöttar vi dig som lever med kronisk reumatisk sjukdom.

Vi har extra hög tillgänglighet för dig som: 

 • Har akuta besvär till följd av din reumatiska sjukdom
 • Ska komma på ditt första besök hos oss
 • Har brådskande behov att justera behandlingen av din reumatiska sjukdom

Är du och din läkare överens om att din behandling fungerar bra kan uppföljningen av din reumatiska sjukdom göras mer sällan. Det finns dock några signaler som du bör vara uppmärksam på. 

Kontakta alltid oss om: 

 • Du får akuta besvär eller ihållande försämring
 • Vid misstänkt biverkning av läkemedel för din reumatiska sjukdom
 • Du får en annan sjukdom som kan påverka din behandling
 • Du behöver förnya recept på dina läkemedel för din reumatiska sjukdom
 • Du behöver intyg eller rådgivning om din reumatiska sjukdom

Blodprover

För att vi ska kunna se om din läkemedelsbehandling fungerar bra för dig behöver du lämna blodprover var 6:e månad. Det gör du på ett laboratorium eller provtagningscentral som är ansluten till antingen Karolinska Universitetslaboratoriet eller Unilabs. 

Remiss för provtagning ett år framåt är redan skickad elektroniskt i samband med att du fick nytt recept. Du behöver bara ta med din legitimation till provtagningen. 

Läs mer på sidan om Provtagning

Uppföljning 

Är du och din läkare överens om att behandlingen fungerar bra räcker det om uppföljningen sker glest, ofta vartannat år eller mer sällan. 

Uppföljning av din sjukdom och behandling kan göras på flera sätt. Du bestämmer vilket sätt som passar dig bäst. 

Vi erbjuder uppföljning via: 

 • Telefon
 • Videomöte via appen Alltid öppet
 • Besök hos oss på mottagningen

Vi arbetar även med att utveckla fler möjligheter för uppföljning, till exempel via 1177 Vårdguidens e-tjänster där det redan idag finns ett formulär du kan fylla i. Ladda också gärna ner appen "Alltid öppet" redan nu.