Alla patienter med artritsjukdom och aktiv antireumatisk behandling får plats

Den 1 januari 2018 övergår de patienter som tidigare gått hos privatpraktiserande reumatologer till att i stället tas om hand av Centrum för reumatologi - ett akademiskt specialistcentrum för reumatiska sjukdomar som startade i juni 2016. Alla patienter med artritsjukdom kommer att kunna tas emot.

Det finns akuttider varje vecka vid akuta besvär. Besök för uppföljning av fungerande läkemedelsbehandling sker 6-12 månader efter föregående besök hos reumatolog.  Brev om kontaktvägar, plan för provtagningar och kommande besök skickas till patienten när remiss skickats till Centrum för reumatologi.

- Centrum för reumatologi kommer kunna ta emot alla patienter med artritsjukdom och aktiv antireumatisk behandling som tidigare gått hos privatpraktiserande reumatologer när de mottagningarna upphör med sin verksamhet 1 januari 2018, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef vid Akademiskt specialistcentrum där Centrum för reumatologi ingår. 

Centrum för reumatologi har ett tätt samarbete med Reumatologmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Detta för att kunna erbjuda varje patient den vård som just han eller hon behöver.

- Vi samarbetar även med Reumatikerförbundet för att sprida kunskap om reumatologiska sjukdomar. Genom dem kan vi även få in patientperspektivet och den eventuella oro som finns över vad som händer när man måste byta läkare men det finns ingen anledning till oro. Vi kommer att kunna ta emot de som behöver, säger Sofia Ernestam.

Centrum för reumatologi är ett av flera akademiska specialistcentrum inom Region Stockholm, vilka är en del av regionens Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet med centrumen är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.